Najbolja tehnološka inovacija 2011. godine

Na republičkom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2011. godine  tim koji čine: Mr Ljubomir Vračar, asistent; Dr Danijel Danković, asistent; Saša Dević dipl. ing. (u vreme takmičenja student 4. godine), Damir Nešić, dipl. ing. (u vreme takmičenja student 4. godine), osvojili su treću nagradu u kategoriji Inovativne ideje  sa razvijenim prototipom pod nazivom “Samonapajajući senzor …

Najbolja tehnološka inovacija 2012. godine

Na republičkom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju 2012. godine  tim koji čine: Mr Ljubomir Vračar, asistent; Saša Dević dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine), Damir Nešić, dipl. ing. (u vreme takmičenja student 5. godine), osvojili su drugu nagradu u kategoriji Realizovane inovacije sa razvijenim prototipom uređaja pod nazivom  “Taster za industrijsku …