OSNOVNE I MASTER AKADEMSKE STUDIJE

ELEKTRONSKE KOMPONENTE I MIKROSISTEMI (EKM)

Katedra za mikroelektroniku je nosilac modula Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM) na osnovnim akademskim studijama, koji je po programskim sadržajima u potpunosti kompatibilan sa sličnim smerovima na vodećim evropskim univerzitetima. Na Master akademskim studijama EKM modul se nalazi u okviru studijskog programa Elektronika i mikroprocesorska tehnika.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

Šta mogu da naučim studirajući EKM?

Modul EKM pruža znanja iz oblasti projektovanja i implementacije elektronskih komponenata i mikrosistema. Nastavni program obuhvata oblasti analogne i digitalne mikroelektronike, senzora i pretvarača, mikrokontrolera i sistema sa ugrađenim softverom, projektovanja štampanih ploča, modeliranja i karakterizacije komponenata, novih materijala i tehnologija, obnovljivih izvora energije, softverskog inženjeringa u mikroelektronici i nanotehnologija. Cilj programa je da steknete inženjersko znanje (i zvanje), ali i da razvijete veštine koje će povećati vašu produktivnost na budućem poslu.

Kakav je princip studiranja na EKM?

Modul EKM stavlja akcenat na timski rad i praktičnu primenu znanja. Studenti dosta vremena provode u laboratoriji, u manjim grupama, realizujući konkretne zadatke. Na primer, kada dobijete zadatak, najpre izvršite odgovarajuće proračune i napravite električnu šemu. Zatim uradite simulacije na računaru i onda praktičnu realizaciju na prototipnoj pločici. Ako vaš projekat radi, zaista ste nešto naučili. Ako ne radi, možda ćete naučiti još i više u pokušajima da saznate zašto. Na raspolaganju su vam savremeni merni instumenti, a i mi smo tu da pomognemo.

Koja su mi znanja iz prve godine potrebna za EKM?

Za uspešno studiranje na modulu EKM prvenstveno su potreba znanja iz predmeta Elektronske komponente, Fizika i Elektrotehnika I i II.

Da li mogu zaista da napravim neki elektronski uređaj?

Naravno da možete. Proces projektovanja Vam omogućava da steknete znanja iz oblasti elektronskih komponenata, projektovanja štampanih ploča, 3D modeliranja u mikroelektronici i izrade ugrađenog softvera mikrosistema. Sve faze projektovanja odvijaju se uz korišćenje savremenih softverskih paketa. Uređaje možete projektovati i realizovati u okviru seminarskih radova, stručne prakse i diplomskog ispita. Pored toga, možete se uključiti i u naučno-istraživačke aktivnosti u okviru projekata pri Katedri. Za sve aktivnosti na raspolaganju su Vam laboratorije Katedre. Svoje radove možete objaviti na studentskim konferencijama koje organizuje EESTEC, a možete postati i članovi udruženja IEEE. Neke od uređaja u čijoj su realizaciji učestvovali studenti doktorskih studija možete videti i na strani “Uradi sam”.

Gde mogu da se zaposlim u zemlji?

Vaše znanje je vaš glavni adut u borbi za posao. Drugim rečima, budući poslodavac vas verovatno neće pitati šta ste sve učili, već šta znate da radite i šta ste uradili. Studiranje na modulu EKM vam omogućava da steknete multidisciplinarna inženjerska znanja, a posebno sposobnost da brzo savladate nove tehnologije. Tako posao možete potražiti u svakoj kompaniji koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i servisom elektronskih uređaja i sistema.

Diplomirani i master inženjeri sa našeg smera su se već zaposlili u mnogim domaćim i stranim kompanijama (podaci iz predhodne dve godine).

Da li se mogu zaposliti u inostranstvu?

Veći broj inženjera koji su završili diplomske i poslediplomske studije pri Katedri za mikroelektroniku radi u kompanijama i na univerzitetima u Evropi, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Gde mogu da nabavim literaturu?

Literatura je dostupna u elektronskom obliku preko Internet prezentacije Elektronskog fakulteta. ili na ovoj lokaciji. Dodatna literatura iz određenih oblasti je takođe dostupna i možete je dobiti od profesora i asistenata pri Katedri.

Šta o EKM misle moje starije kolege?

Možete pogledati na Internet prezentaciji Saveza studenata Elektronskog fakulteta. Pored toga, lako ćete ih pronaći u našim laboratorijama i razgovarati sa njima.
Koje bih predmete slušao na EKM?

Spisak predmeta na modulu EKM mozete preuzeti ovde .

Ne zanima me EKM! Šta mi preporučujete?

Hvala Vam što ste odvojili vreme za nas. Želimo Vam uspeh u studiranju na modulu po vašem izboru!