TEHNOLOGIJE 3D ŠTAMPE (VI semestar)

Predmetni nastavnik :

Dr Ljubomir Vračar, vanredni profesor (kabinet 328c/330c)

Šifra predmeta: 3ОЕМ6А03KONSULTACIJE:

Kancelarija 330c, 11-13h, svaki radni dan.

ili emailom: ljubomir.vracar@gmail.com  (u SUBJECT polje obavezno napisati “KONSULTACIJE”)


PREDAVANJA (SLAJDOVI):

DODATNI MATERIJAL I LINKOVI:

Materijal za vežbe – OpenSCAD

https://www.freecad.org

https://openscad.org

hackaday.com/2024/02/19/a-classroom-ready-potentiometer-from-pencil-and-3d-prints/

hackaday.com/2024/02/19/watch-the-openscan-diy-3d-scanner-in-action/