Solarne tehnologije i komponente (MAS, I semestar)
(Solar Technology and Devices)

OBAVEŠTENJE!!! Za sudente školske 2020/21.

Molim vas da se prijavite na platformu Google Classroom, kako bi pravovremeno dobijali sve neophodne informacije o predavanjima, vežbama i ostalim aktivnostima u okviru ovog predmeta.

Class code (invite link) je: s65isvd

Predmetni nastavnik:

Dr Dragan Pantić, redovni profesor (kabinet 337)

Nastava:

Literatura:

The-Future-of-Solar-Energy

The 2020 PV Technologies Roadmap