Senzori i pretvarači (VI semestar)

Predmetni nastavnik :

Dr Ljubomir Vračar, vanredni profesor (kabinet 328c/330c)

Predmetni asistent:

Mater inž. Milan Stojanović, asistent (kabinet 327c)KONSULTACIJE:

Kancelarija 330c, 11-13h, svaki radni dan.

ili emailom: ljubomir.vracar@gmail.com  (u SUBJECT polje obavezno napisati “KONSULTACIJE”)


OBAVEŠTENJA:

Laboratorijske vežbe u školskoj 2023/2024 godinu počinju u petak, 01.03. u 10 h u učionici 233.
Raspored studenata po grupama i terminima
Ukoliko neko od studenata koji slušaju predmet nije na navedenom spisku treba da se javi u 327, ili mail-om na milan.stojanovic@elfak.ni.ac.rs


PREDAVANJA (SLAJDOVI):

DODATNI MATERIJAL:

Jacob Fraden, “Handbook Of Modern Sensors”, ISBN 0-387-00750-4

Na sledećim sajtovima možete pronaći brojne primere za upotrebu senzora:
https://www.mysensors.org/build
https://hackaday.com

Uzimajući u obzir gradivo iz ovog predmeta, preporučujem da, pored materija koji već postoji, pogledate sledeće filmove i to po navedenom redosledu. Autor je Rushal Shah i pored ovih na njegovom Youtube kanalu možete naći i druge filmove koji slikovito objašnjavaju razno gradivo iz elektronike.
A/D konverzija:
Film1
Film2
FIlm3
Film4
Film5
Film6
Film7
Film8
Film9


LABORATORIJSKE VEŽBE (SLAJDOVI):

Tehnička dokumentacija (Datasheet) – PIC18(L)F2X_4XK22 , LM35 , APDS9005 , MQ-06 , Hall sensor SS490


ZANIMLJIVOSTI IZ PRAKSE  :

Fotografije napravljene termalnom kamerom FLIR E50:

Hrabri studenti nakon položenog ispita 2020. godine. Fotografije su napravljene termalnom kamerom “FLIR One-Pro”. Slike prikazuju opcije detekcije kontura i konbinovanja optičke i termalne slike.

Termalna fotografija 2022.

FLIR_2022