Projektovanje štampanih ploča (VII semestar)

Predmet je zasnovan na konceptu projektne nastave – studenti se sa projektovanjem štampanih ploča upoznaju kroz proces projektovanja celog uređaja, uključujući elektromehaničke i mehaničke komponente.

Uvod

Literatura

Uputstva za Altium Designer v.16

Uputstva za Altium Designer v. 18

Napomena: Video uputstva (tutorijali) u visokoj rezoluciji se mogu preuzeti od predmetnih nastavnika i saradnika, ili sa servera u nastavnoj laboratoriji L11.