Obnovljivi izvori energije (V semestar)

OBAVEŠTENJE!!! Za sudente školske 2020/21.

Molim vas da se prijavite na platformu Google Classroom, kako bi pravovremeno dobijali sve neophodne informacije o predavanjima, vežbama i ostalim aktivnostima u okviru ovog predmeta.

Class code (invite link) je: 2ughvs7

Predmetni nastavnik :

Dr Dragan Pantić, redovni profesor (kabinet 337)

Dr Sanja Aleksić, docent (kabinet 347)

SYLLABUS:
Упознавање са садржајем предмета, наставницима, сарадницима, потребном литературом и начином полагања испита. Енергија и околина, глобалне потребе за енергијом. Производња, снабдевање и употреба енергије. Глобално загревање, климатске промене, емисија угљен диоксида. Врсте обновљивих и необновљивих извора енергије. Преглед стања у свету, Европској унији и Србији. Соларна термална енергија. Типови и карактеристике соларних термалних колектора. Врсте соларних термалних система. Соларна фотонапонска енергија. Врсте соларних ћелија и њихове електричне карактеристике. Типови фотонапонских система. Енергија ветра, основни параметри струјања ваздуха. Основе и врсте ветротурбина. Крива снаге турбине. Делови система. Еколошки и економски параметри. Хидроенергија – ресурси, снага воде, процена расположиве енергије, врсте турбина и система. Мале хидроелектране – типови и конструкција. Енергија биомасе: карактеристике, технологије и системи за коришћење биомасе. Наменска производња биомасе. Биохемијски процеси производње (етанол, биодизел, биогас). Гориве ћелије и енергија водоника. Геотермална енергија: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију. Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво. Складиштење енергије. Техно-економска анализа технологија обновљивих извора енергије и њихове примене. Законска регулатива.

KALENDAR:

PREDAVANJA 2020/21.  OIE_2020-21_Spisak_studenata

2020_OIE_Lec01_Uvod

2020_OIE_Lec02_Technology roadmap_all

2020_OIE_Lec03_Solarna termalna energija

2020_OIE_Lec03a_Projektovanje solarnih termalnih sistema

2020_OIE_Lec04_Solarna PV energija

2020_OIE_Lec05_Svetlost&Solarna ćelija

TEME ZA SEMINARSKI RAD/TIMSKI PROJEKAT:

Teme za seminarski rad_novo

PREDAVANJA (SLAJDOVI):

2019_OIE_Lec01_Uvod (2018_OIE_Lec01_Uvod&Solar)

2019_OIE_Lec02_Technology roadmap_all (2018_OIE_Lec02_Technology roadmap_all)

2019_OIE_Lec03_Solarna termalna energija (2018_OIE_Lec03_Solarna termalna energija)

2019_OIE_Lec03a_Projektovanje solarnih termalnih sistema

Solarna termalna energija (radni materijal)

2019_OIE_Lec04_Solarna PV energija (2018_OIE_Lec04_Solarna PV energija)

2019_OIE_Lec05_Svetlost&Solarna ćelija (2018_OIE_Lec05_Svetlost&Solarna ćelija)

2019_OIE_Lec06_Energija vetra (2018_OIE_Lec06_Energija vetra)

2018_OIE_Lec07_Geotermalna energija
2018_OIE_Lec08_Energija biomase

2019_OIE_PITANJA i ODGOVORI-novo !!!  (2018_OIE_PITANJA i ODGOVORI

VEŽBE:

ОИЕ-Списак тема-diplomski radovi

REZ Ispita_1 REZ Ispita_2 REZ Ispita_3

Rezultati ispita 30. januar: OIE_EE_2 OIE_US_2