Fizika (I semestar)

OBAVEŠTENJA:

Rezultati polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku

Radove možete pogledati u četvrtak, 07.12.2023. u 11:00 h, u kancelariji 327.

Na usmeni deo ispita pozivaju se studenti koji imaju 50 ili više poena prema sledećem rasporedu:

Ponedeljak, 11.12.2023. 9:00 h, kancelarija 328 Utorak, 12.12.2023. 9:00 h, kancelarija 328
15765 17382
16069 17462
16197 17493
16202 17602
16439 17652
16560 17664
16767 17669
16769 17936
16816 18032
16960 18042
17237 18346
17241 19088
17285 19110
17313

Rezultati polaganja prvog kolokvijuma:

Studenti prve godine

Studenti viših godina

Kolokvijum su položili studenti koji imaju najmanje 25 poena. Maksimalan broj poena je 50.

Gledanje radova je u utorak, 05.12.2023. u 14:15 h, u prostorijama Start-up centra.

 

PREDAVANJA:

Ispitna pitanja

Fizika_knjiga (PDF)

Statika – dodatak za učenje

Zvučni izvori – dodatak za učenje

 

RAČUNSKE VEŽBE:

Zadaci za pripremu ispita (PDF)

Rešeni zadaci (PDF)

 

LABORATORIJSKE VEŽBE:

Raspored održavanja laboratorijskih vežbi

Uputstvo za pripremu i izradu laboratorijskih vežbi i pisanje izveštaja

Laboratorijski praktikum (PDF)

Video prezentacije:

1a vežba – Odredivanje ubrzanja Zemljine teže pomocu matematickog klatna

1b vežba – Odredivanje Jungovog modula elasticnosti žice

2a vežba – Odredivanje momenta inercije tela pomocu torzionog klatna 

2b vežba – Odredivanje momenta inercije tela primenom Štajnerove teoreme 

3a vežba – Proveravanje Bojl-Mariotovog zakona 

3b vežba – Odredivanje odnosa cp/cv za vazduh 

4a vežba – Odredivanje toplote isparavanja tecnosti 

4b vežba – Odredivanje nepoznate temperature termoparom 

5a vežba – Odredivanje brzine zvuka u vazduhu 

5b vežba – Odredivanje viskoznosti glicerina 

6a vežba – Primena zakona geometrijske optike i princip rada optickih instrumenata 

6b vežba – Odredivanje indeksa prelamanja svetlosti pomocu mikroskopa