Elektronske komponente (II semestar)

Obaveštenja:

Rezultati pismenog dela ispita u roku Oktobar 2

Spisak za usmeni deo ispita u roku Oktobar 2

Literatura:

Predavanja_01 (Grupe A i B)

Predavanja_01 (verzija za štampu)

Predavanja_02 (Grupe A i B)

Predavanja_02 (verzija za štampu)

Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu

Mole se studenti prve godine da pročitaju Predgovor udžbenika “Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu”, kako bi saznali koji deo gradiva je namenjen njima!

Literatura se povremeno ažurira u skladu sa Vašim pitanjima i sugestijama. Molimo Vas da preuzimate ažurirane verzije.


Grupa C
Molim sve studente iz c grupe da redovno prate promene na ovom sajtu!
Lec_01_Uvod_2020
Lec_02_SMD_2020

Lec_03_Kucista&PCB_2020

Lec_04_Otpornici_2020

Lec_05_Otpornici_2020

Lec_06_Kondenzatori_2020

Lec_07_Kalemovi&Transformatori_2020

Lec_08_RLC_2020

Lec_09_Prekidači_2020

Lec_10_Poluprovodnici_2020

Lec_11_PN_Diodе_2020

Lec_12_Bipolarni tranzistori_2020

Lec_13_MOS tranzistori_2020


Računske vežbe:

Zadaci-Elektronske komponente

 

Uputstva za korišćenje laboratorijskih instrumenata i crtanje grafika:

Uputstvo za korišćenje multimetra

Uputstvo za korišćenje osciloskopa

Uputstvo za korišćenje signal generatora

Uputstvo za crtanje tehničkih grafika

 

Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente: