Elektronske komponente (II semestar)

Obaveštenja:

Poštovane koleginice i kolege, prilikom pravljenja rasporeda došlo je do preklapanja u terminima za predaju izveštaja. Molim vas da ponovo pogledate raspored.

Raspored za nadoknadu laboratorijskih vežbi

Predaja izveštaja za studente koji su odradili sve četiri laboratorijske vežbe

 

Studenti koji su položili prvi kolokvijum (imaju minimum 50 poena) u terminu ispita rade drugi kolokvijum. Studenti koji imaju manje od 50 poena polažu ceo ispit. Položen prvi kolokvijum važi u ispitnim rokovima Jun i Jun 2. 

Prijava za polaganje drugog kolokvijuma

Literatura:

Predavanja_01 (Grupe A i B)

Predavanja_01 (verzija za štampu)

Predavanja_02 (Grupe A i B)

Predavanja_02 (verzija za štampu)

Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu

Mole se studenti prve godine da pročitaju Predgovor udžbenika “Uvod u poluprovodničke komponente i njihovu primenu”, kako bi saznali koji deo gradiva je namenjen njima!

Literatura se povremeno ažurira u skladu sa Vašim pitanjima i sugestijama. Molimo Vas da preuzimate ažurirane verzije.


Grupa C
Molim sve studente iz c grupe da redovno prate promene na ovom sajtu!
Lec_01_Uvod_2020
Lec_02_SMD_2020

Lec_03_Kucista&PCB_2020

Lec_04_Otpornici_2020

Lec_05_Otpornici_2020

Lec_06_Kondenzatori_2020

Lec_07_Kalemovi&Transformatori_2020

Lec_08_RLC_2020

Lec_09_Prekidači_2020

Lec_10_Poluprovodnici_2020

Lec_11_PN_Diodе_2020

Lec_12_Bipolarni tranzistori_2020

Lec_13_MOS tranzistori_2020


Računske vežbe:

Zadaci-Elektronske komponente

 

Uputstva za korišćenje laboratorijskih instrumenata i crtanje grafika:

Uputstvo za korišćenje multimetra

Uputstvo za korišćenje osciloskopa

Uputstvo za korišćenje signal generatora

Uputstvo za crtanje tehničkih grafika

 

Laboratorijski praktikum – Elektronske komponente: