Digitalna mikroelektronika (VI semestar)

LITERATURA 

ORGANIZACIJA ISPITA 

Poštovane kolege,

Digitalna mikroelektronika je naziv jednosemestralnog kursa na trećoj godini studijskog programa za Mikroelektroniku i mikrosisteme Elektronskog fakulteta u Nišu. Programom predmeta obuhvaćene su sledeće tematske celine:

 • Osnovna logička kola.
 • Tehnologije logičkih kola.
  • CMOS logička kola.
  • TTL logička kola.
 • Kombinaciona logička kola.
  • Univerzalni logički elementi.
  • Funkcije kombinacione logike.
   • Sabirači.
   • Komparatori.
   • Enkoderi i dekoderi.
   • Multiplekseri i demultiplekseri.
 • Bistabilne memorijske jedinice.
  • Latch (bravica).
  • Flip-flop.
  • Primene flip-flopa.
 • Brojači.
  • Asinhroni i sinhroni brojači.
  • Projektovanje brojača.
  • Kaskadni brojači.
 • Pomerački registri.
  • Tipovi pomeračkih registara.
  • Pomerački registri kao brojači.
  • Primene pomeračkih registara.
 • Memorije.
  • RAM.
  • ROM.
  • Fleš.
 • D/A konverzija.

Nedeljni fond časova je 2+2+1.