UVOD

Na ovoj stranici se nalazi prateći materijal za kurs. Potrebno je imati u vidu da je sadržaj materijala namenjen isključivo u obrazovne svrhe, pri čemu je naglasak stavljen na jednostavnost pristupa kao preduslov za principijelno razumevanje materije. To znači da se praktična implementacija pojedinih kola može značajno razlikovati u odnosu na ovde predstavljenu. Autori ne mogu snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve posledice koje mogu proisteći zbog upotrebe materijala u bilo koje druge svrhe osim napred navedenih.

Predavanja su organizovana u obliku niza slajdova i/ili pratećeg teksta, koji je dat u PDF obliku. Za njihov pregled potreban je besplatni program Adobe Acrobat Reader.

Vežbe su organizovane u obliku niza datoteka u formatu Spice Schematics. Za njihovu realizaciju preporučuje se besplatni program LTspice/SwitcherCAD III. Datoteke su arhivirane u ZIP arhive. Pored toga, na raspolaganju su tekstualna uputstva u PDF formatu.

PREDAVANJA

VEŽBE