Mast. inž. Marija Živković rođena je 30.08.1995. godine u Nišu, gde je završila osnovnu školu „Branko Miljković“ do 6. razreda, zatim je školovanje od 7. razreda i srednju školu završila u gimnaziji „Svetozar Marković“ kao učenica odeljenja za obdarene matematičare. Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu upisala je 2014. godine, diplomirala 2018. godine na smeru Elektrotehnika i računarstvo, modul Elektronske komponente i mikrosistemi. Zatim je i godinu dana kasnije, na smeru Elektronika i mikrosistemi sa prosečnom ocenom 10,00 i ocenom 10 na master radu sa temom „Ispitivanje pouzdanosti različitih vrsta gasnih odvodnika prenapona“ završila master akademske studije. Drugi semestar master studija pohađala je u okviru Erazmus+ programa razmene studenata na Univerzitetu Balearskih ostrva, Palma de Majorka, Španija. Od 2019. godine je student doktorskih studija Elektronskog fakulteta u Nišu, na modulu Primenjena fizika.

Nosilac je važnog priznanja: Povelja Elektronskog fakulteta u Nišu za najboljeg diplomiranog studenta master akademskih studija generacije 2018/19. Od 2020. godine postaje stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uključuje se u rad na fakultetu. Angažovana je na izvođenju laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika i Osnovi optike na osnovnim akademskim studijama, kao i na predmetu Gasne elektronske komponente – karakterizacija i primena, na master akademskim studijama.

Marija je tokom osnovnih i master studija bila aktivan član Udruženja studenata elektronike Evrope (EESTEC), kao član Upravnog odbora, koordinator odnosa sa javnošću (PR – public relations coordinator), a danas je alumni član i član Nadzornog odbora. Kao član učestvovala je u više internacionalnih događaja u Evropi. Bila je uključena u organizaciju lokalnih i internacionalnih događaja u oblasti elektrotehnike i računarstva lokalnog komiteta u Nišu. Aktivni je učesnik međunarodnih konferencija IEEESTEC i MIEL. Takođe je student član IEEE Electron Devices Society.

NAUČNO-STRUČNI RAD:

Oblast istraživanja kojom se bavi su gasne i vakuumske komponente, eksperimentalno istraživanje i statistička analiza podataka i pouzdanost komponenata. Autor je više radova koji su prezentovani na međunarodnim i domaćim konferencijama.

NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD:

Angažovana je za izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Fizika, Osnovi optike i Gasne elektronske komponente – karakterizacija i primena.

PROJEKTI:

  • Učestvuje u međunarodnom projektu ELICSIR.