Članovi Katedre su:

Dr Paunović Vesna, redovni profesor (kabinet 325c)  
Dr Prijić Aneta, redovni profesor (kabinet 326c)
Dr Manić Ivica, redovni profesor (kabinet 404)
Dr Pantić Dragan, redovni profesor (kabinet 337)
Dr Prijić Zoran, redovni profesor (kabinet 326c)
Dr Ristić Goran, redovni profesor (kabinet 328c/329c)
Dr Danković Danijel, redovni profesor (kabinet 325c)

Dr Živanović Emilija, vanredni profesor (kabinet 324c)
Dr Aleksić Sanja, vanredni profesor (kabinet 403)
Dr Pejović Milić, vanredni profesor (kabinet 324c)
Dr Vračar Ljubomir, vanredni profesor (kabinet 328c/330c)

Dr Davidović Vojkan, docent (kabinet 326c)
Dr Marjanović Miloš, docent (kabinet 327c)

Master inž. Stojković Aleksandra, asistent (kabinet 327c) 
Master inž. Vračar Jana, asistent (kabinet 327c)
Master inž. Branković Neda, asistent (kabinet 327c)
Master inž. Veljković Sandra, asistent (kabinet 327c)
Master inž. Mitrović Nikola, asistent (kabinet 327c)
Master inž. Stojanović Milan, asistent (kabinet 327c)

Nekadašnji članovi katedre:

Dr Golubović Snežana, redovni profesor u penziji
Dr Janković Nebojša, redovni profesor u penziji
Dr Mitić Vojislav, redovni profesor
Dr Nikolić Zoran, redovni profesor u penziji
Dr Pejović Momčilo, redovni profesor u penziji
Dr Pešić Biljana, redovni profesor u penziji
Dr Ristić Stojan, redovni profesor u penziji
Dr Stefanović Dimitrije, redovni profesor u penziji
Dr Stojadinović Ninoslav, redovni profesor u penziji, redovni član SANU
Dr Stojilković Stojan, redovni profesor u penziji
Dr Živković Ljiljana, redovni profesor u penziji