Elektronske komponente (Grupe A i B) – nastavni plan za 09.04.2020.

Dragi studenti, Pre svega, na sajtu su dostupne su ažurirane verzije slajdova i udžbenika, pa Vas molimo da ih preuzmete! Nastavni plan za 09.04.2020. obuhvata skup slajdova 1-42 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 8. prema Syllabus-u: Poluprovodnici). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Pojam šupljina (slajdovi 11-13)! Dopiranje silicijuma – donori i …

Elektronske komponente: Grupe A i B – nastavni plan za 02.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 02.04.2020. obuhvata skup slajdova 338-384 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 6. prema Syllabus-u: Transformatori). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Transformator pruža galvansku izolaciju između ulaznog i izlaznog signala (slajd 349)!!!. Transformator menja samo amplitudu, ali ne i učestanost naizmeničnog signala!!! Na primer, ako je učestanost signala …

Elektronske komponente: Grupe A i B – nastavni plan za 26.03.2020.

Nastavni plan za 26.03.2020. obuhvata skup slajdova 257-328 iz dokumenta “EK_Predavanja_01.pdf” (Tema 5. prema Syllabus-u: Kalemovi). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Vremenska konstanta kalema (slajd 281). Indukcija napona suprotnog polariteta na krajevima kalema nakon ukidanja impulsne pobude (slajd 284)!!! Reaktansa kalema i ponašanje na niskim i visokim učestanostima (slajd 299!) …

Elektronske komponente – online računske vežbe

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odlukom o realizaciji nastave na Elektronskom fakultetu u vreme trajanja vanrednog stanja obaveštavamo vas da će računske vežbe iz predmeta Elektronske komponente biti emitovane putem live stream-a na FB grupi Studenata Elektronskog fakulteta 2019/2020. Dvočas za ovu nedelju biće emitovan uživo u sredu, 18.3.2020. u 11.15 časova, a video možete pregledati i odloženo, nakon završetka prenosa. Pitanja možete postavljati pisanjem komentara tokom i posle prenosa. Pozivamo sve studente prve godine koji su u mogućnosti da prate čas na daljinu, da budu sutra na grupi od 11.15 časova.

Pozdrav,

dipl. inž. Miloš Marjanović