Pupinova nagrada Matice srpske 2020

Kolega Milan Stojanović (istraživač-pripravnik), pod mentorstvom docenta dr Ljubomira Vračara, dobio je Pupinovu nagradu Matice srpske za master rad pod nazivom “Uticaj vrste enkripcije podata na potrošnju kod autonomnih bežičnih senzora”. http://www.maticasrpska.org.rs/odluka-zhirija-pupinove-nagrade-matitse-srpske-2020/  

Elektronske komponente (Grupe A i B) – Obaveštenje u vezi ispita

Obaveštenje za studente koji će polagali predmet Elektronske komponente tokom školske 2019/2020. godine: U skladu sa predlogom mera i preporuka za nastavu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 07.05.2020. godine i zaključkom Senata Univerziteta u Nišu od 18.05.2020. godine, sledeći delovi gradiva prebacuju se u kategoriju „informativno“: varistor, fotootpornik, …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 21.05.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 21.05.2020. obuhvata skup slajdova 231-247 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 14. prema Syllabus-u: Osnovne primene MOS tranzistora). Ovo je ujedno i poslednja nastavna jedinica u ovoj školskoj godini. Posebnu pažnju obratiti na sledeće: !!!CMOS invertor!!! (slajdovi 234-238) CMOS invertor je najznačajnije kolo u digitalnoj mikroelektronici. Pruža …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 14.05.2020. (ažurirano 20.05.2020.)

Dragi studenti, Nastavni plan za 14.05.2020. obuhvata skup slajdova 197-211 i 218-230 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 13. prema Syllabus-u: MOS tranzistor). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Princip rada, naročito formiranje invertovanog sloja (slajdovi 203-205) !!!Definicija napona praga!!! i pojam kanala (slajd 206) Za protok struje kroz tranzistor potrebno je da …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 07.05.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 07.05.2020. obuhvata skup slajdova 168-196 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 12. prema Syllabus-u: Osnovne primene bipolarnog tranzistora). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Dve osnovne primene bipolarnog tranzistora su: PREKIDAČ i POJAČAVAČ. Da bi radio kao prekidač, bipolarni tranzistor se polariše tako da, kada provodi, bude u …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 30.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 30.04.2020. obuhvata skup slajdova 126-167 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 11. prema Syllabus-u: Bipolarni tranzistor). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Princip rada (slajdovi 130-139). Upotrebljena notacija je sledeća: VBE je napon između baze i emitora VBE=VB-VE (drugi indeks se odnosi na referentnu elektrodu). Slično, VBC=VB-VC, VCE=VC-VE. …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 23.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 23.04.2020. obuhvata skup slajdova 94-124 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 10. prema Syllabus-u: Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Zaštita elektronskog prekidača od indukovanog napona suprotnog polariteta korišćenjem prekidačke diode (slajd 96). Zener dioda radi u oblasti inverzne polarizacije i proboja. !!!Zener dioda služi kao regulator …

Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 16.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 16.04.2020. obuhvata skup slajdova 55-93 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Teme 9 i 10. prema Syllabus-u: pn-spoj i Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Direktna i inverzna polarizacija diode. Struja kroz diodu (slajd 64)!!! Napon vođenja silicijumske diode 0,7V (slajd 66) Dioda je usmeračka komponenta: provodi struju …