Finale takmičenja u projektovanju štampanih ploča „Electronics Engineering Cup“

Finale takmičenja u projektovanju štampanih ploča „Electronics Engineering Cup“ održano je u četvrtak, 6.6.2024. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. 12 finalista je radilo 4 sata na rešavanju zadatka koji je podrazumevao projektovanje električne šeme uređaja, izbor pogodnih elektronskih komponenata prema zadatim kriterijumima i rutiranje štampane ploče. Radove je ocenjivao …