Za 36 studenata prve godine Elektronskog fakulteta počeo je fakultativni kurs programiranja mikrokontrolera u organizaciji Katedre za mikroelektroniku. Studenti će tokom 6 dvočasovnih termina uraditi više desetina praktičnih implementacija osnovnih Arduino projekata. Koristiće Arduino razvojno okruženje, a na protoploči će povezivati LED-ove, tastere, potenciometar, fotootpornik, LCD, piezo zujalicu, servo motor i druge komponente i module. Kurs obuhvata rad sa digitalnim ulazno/izlaznim pinovima, analogno-digitalnim konvertorom, tajmerom, UART periferijskom jedinicom mikrokontrolera…

Prvi termin održan je u ponedeljak, 8.4.2024. u laboratoriji 256. Tom prilikom studenti su praktično proverili blinkanje LED-a, uključivanje/isključivanje LED-a korišćenjem tastera i Arduina. Kurs se nastavlja sledećeg ponedeljka od 17 časova, kada će se studenti upoznati i realizovati vežbe vezane za UART komunikaciju.

Kurs su organizovali i vode prof. dr Emilija Živanović, doc. dr Miloš Marjanović, Sandra Veljković i Nikola Mitrović.