Dragi studenti, vreme je za novi ciklus Arduino radionica koji organizujemo sedmu godinu zaredom. Arduino radionice omogućiće vam da steknete nova znanja iz oblasti programiranja mikrokontrolera i praktične primene elektronskih komponenata.

Plan je da se sa radionicama krene u ponedeljak 8. aprila 2024.

Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje, već samo dobra volja. Radi što bolje organizacije, formiranja grupa i obezbeđivanja adekvatnog prostora i opreme, neophodno je da znamo broj zainteresovanih polaznika, stoga je potrebno prijaviti se mejlom profesorki Emiliji Živanović (emilija.zivanovic@elfak.ni.ac.rs) i docentu Milošu Marjanoviću (milos.marjanovic@elfak.ni.ac.rs).