Nastavljena je saradnja sa tehničkom školom „Mija Stanimirović“ iz Niša. U utorak, 19. marta održana je nova radionica za srednjoškolce. Ovoga puta, tema radionice bila je 3D skeniranje i 3D štampa. Zainteresovani polaznici mogli su da čuju nešto o različitim postupcima 3D skeniranja, njihovim prednostima i manama, kao i različitim dostupnim softverskim alatima.

                                           

Zahvaljujući izuzetnoj opremi koju pruža novo opremljeni Mejkers lab, učenici su, pored teorijske osnove procesa mogli praktično da testiraju i 3D skeniranje putem Creality Ferret 3D skenera i 3D štampu korišćenjem Anycubic Cobra 3D štampača.

Dogovorena je dalja saradnja koja se ogleda u postupku projektovanja i izrade metodom 3D štampe odgovarajućeg okruženja koje bi na najbolji način iskoristilo kvalitete dostupnog 3D skenera. Radionicu je držao i pripremio Nikola Mitrović, asistent na Katedri za mikroelektroniku.