12. marta delagacija Elektronskog fakulteta u Nišu posetila je kompaniju Tridonic SRB d.o.o. Tokom ove posete članovima Elektronskog fakulteta su, kroz prezentaciju i obilazak prostorija kompanije Tridonic, predstavljeni njeni kapaciteti. Posebno je istaknuta spremnost kompanije da stipendira studente, da omogući studentima da deo svojih laboratorijskih vežbi realizuju u prostorijama kompanije koristeći raspoložive resurse, kao i da studenti u saradnji sa inženjerima iz kompanije realizaciju svoje završne i master radove.

Član ove delegacije bio je i prof. Danijel Danković sa Katedre za mikroelektroniku koji je imao priliku da razgovara sa inženjerima koji su završili modul EKM na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Prezentacija kompanije Tridonik: Tridonic R&D & PS Nis publick version