Udžbenička literatura na Katedri za mikroelektroniku

Nastavnici i saradnici sa Katedre za mikroelektroniku se redovno trude da doprinose unapređenju kvaliteta nastave, a kako bi značajno olakšali proces učenja studentima, redovno publikuju i obnavljaju udžbeničku literaturu. Zbog toga su objavljeni udžbenici koji su prilagođeni specifičnostima nastave na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, pružajući studentima da gradivo bude …