Asistenti Katedre za mikroelektroniku su tokom prethodnog semestra realizovali pokazni projekat pod nazivom “Elektronska kocka za društvene igre”. Ovaj projekat predstavljen je studentima prve godine u okviru predmeta Uvod u inženjerstvo. Cilj projekta je da se pokaže da je kroz niz predmeta koji se odvijaju na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi moguće da se napravi potpuno funkcionalni uređaj. Kroz ovaj primer prikazan je proces izrade jednog uređaja od projektovanja električne šeme, odabira komponenti pomoću tehničke dokumentacije, razvoja prototipa, projektovanja štampane ploče, pa sve do projektovanja i realizacije samog kućišta upotrebom 3D štampe.

Ovo je samo jedan od niza projekata realizovanih na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, gde u procesu izrade pored asistenata aktivno učestvuju i studenti ovog modula. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente da uzmu učešće u budućim realizacijama projekata.
Proces izrade ovog uređaja možete videti u nastavku.

 

Detalje o procesu izrade ovog projekta možete videti u nastavku.