Udžbenička literatura na Katedri za mikroelektroniku

Nastavnici i saradnici sa Katedre za mikroelektroniku se redovno trude da doprinose unapređenju kvaliteta nastave, a kako bi značajno olakšali proces učenja studentima, redovno publikuju i obnavljaju udžbeničku literaturu. Zbog toga su objavljeni udžbenici koji su prilagođeni specifičnostima nastave na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi, pružajući studentima da gradivo bude …

Poseta ETŠ „Mija Stanimirović“

IEEESTEC konferencije je događaj koji je učvršćuje saradnju Elektronskog fakulteta u Nišu i ETŠ „Mija Stanimirović“ iz Niša. 22. februara ova saradnja nastavljena je i posetom prof. dr Danijela Dankovića ovoj školi. Tokom posete prof. Danković je obišao novootvoreni Mejkers lab i porazgovarao sa učenicima koji u tom prostoru realizuju …

Od studenta do uspešnog inženjera

Priče o uspehu i preprekama koje su ljudi savladali mogu biti izuzetno inspirativne, a iskustva drugih ljudi svakako su dragocena za razvoj svakog pojedinca. Baš zato, studenti master studija modula Elektronika i mikrosistemi, Vanja Stošić i Vladimir Rudić, 7. februara 2024. godine kroz zanimljiv razgovor sa asistentima Katedre za mikroelektroniku …

Projekat saradnika – Elektronska kocka za društvene igre

Asistenti Katedre za mikroelektroniku su tokom prethodnog semestra realizovali pokazni projekat pod nazivom “Elektronska kocka za društvene igre”. Ovaj projekat predstavljen je studentima prve godine u okviru predmeta Uvod u inženjerstvo. Cilj projekta je da se pokaže da je kroz niz predmeta koji se odvijaju na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi …