Naučni skup posvećen sedamdesetpetogodišnjici otkrića tranzistora održan je u petak, 15. decembra, od 10 do 13 sati, u Svečanoj sali SANU.

Opšte je verovanje, bar među elektroinženjerima, da je otkriće tranzistora najveći pronalazak 20. veka. Sedamdesetpetogodišnjica otkrića tranzistora obeležava se širom sveta, kao i u našoj zemlji. Datum nastanka ovog pronalaska smatra se početkom informacione ere.

Sam događaj je imao za cilj da se prisutni osvrnu na prošlost, kako je nekada tekao napredak elektronike, kako su izgledali počeci i sa kojim sve izazovima su se tadašnji naučnici susretali. Takođe, govorilo se kako su istraživači u Srbiji usvajali znanja i kako su pratili trendove u svetu, a nakon toga je pričano o sadašnjim i budućim istraživanjima koja se sprovode i planiraju.

Ovu manifestaciju otvorio je akademik Zoran V. Popović, predsednik Organizacionog odbora, koji je imao uvodnu reč. Nakon toga je usledilo je i njegovo predavanje pod nazivom „Doba poluprovodnika: kada, zašto i kako je počelo?“.

Akademik Zoran Lj. Petrović održao je predavanje pod nazivom „Razvoj tehnologija za proizvodnju integrisanih kola“ (autori Zoran Lj. Petrović, Zoran Jakšić, Svetlana Radovanov).

O istorijskom pregledu razvoja elektronike u Nišu, nekadašnjeg giganta Elektronske industrije, kao i trenutnoj situaciji i tome koliko su današnji studenti i asistenti upoznati sa nekadašnjim dostignućima privrede u našoj državi govorio je prof. dr Danijel Danković, koji je imao predavanje pod nazivom „Istorijat i razvoj elektronike u Nišu“.

Manifestaciju je, predavanjem pod nazivom „Tranzistorski prekidači u energetskim pretvaračima“, zatvorio akademik Slobodan N. Vukosavić.

O ovom događaju detaljnije možete naći i na sledećem linku: https://www.sanu.ac.rs/naucni-skup-75-godina-od-otkrica-tranzistora/