U ponedeljak, 4. decembra od 12h u sali A1, u okviru predmeta Uvod u inženjerstvo, asistenti sa Katedre za mikroelektroniku Jana Vračar, Nikola Mitrović i Neda Branković održali su prezentaciju ,,Od ideje do realizacije: Kocka za društvene igre“ studentima prve godine sa ciljem predstavljanja modula Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM).

Uz prateću prezentaciju i kratke video zapise, studentima su predstavljeni koraci prilikom izrade jednog uređaja, u ovom slučaju elektronske kocke za različite društvene igre. Nakon priče o samoj ideji, studenti su imali priliku da vide kako izgleda proces izrade električne šeme korišćenjem odgovarajućeg softvera, a zatim i biranje potrebnih komponenata korišćenjem odgovarajuće tehničke dokumentacije. Razvijanje i testiranje prototipa naredni je objašnjen korak, a nakon toga usledilo je objašnjenje projektovanja štampane pločice (PCB) i izrada kućišta, takođe korišćenjem softverskih alata. Studenti su imali priliku da vide gotov proizvod, kao i druge projekte koji su realizovani od strane asistenata i studenata modula Elektronske komponente i mikrosistemi. Predstavljene su im i dodatne mogućnosti za napredovanje i sticanje novih znanja putem Arduino radionica koje se organizuju u prolećnom semestru prve godine, kao i da sve svoje dosadašnje i buduće projekte mogu predstaviti na IEEESTEC konferenciji studentskih i srednjoškolskih radova koja se organizuje svake godine u novembru.

Na kraju su čuli priču master inženjera, nekadašnjeg studenta modula Elektronske komponente i mikrosistemi, Danila Đorđevića o tome kako je tekao njegov put tokom studiranja. Osim toga, Danilo je sada zaposlen u kompaniji Continental u Novom Sadu, tako da je sa studentima podelio svoje iskustvo rada u velikoj i inovativnoj kompaniji, kao i koliko mu je znanje koje je stekao na fakultetu pomoglo za dalji razvoj njegove profesionalne karijere.

Studenti su nakon završene prezentacije dobili priliku da se detaljnije raspitaju o samom modulu, kao i da vide sve projekte koji su na današnjoj prezentaciji izloženi.