Konferencija studentskih projekata IEEESTEC, održana je 23. novembra 2023. godine na Elektronskom fakultetu. Ove godine predstavljeno je 80 projekata studenata i učenika iz svih oblasti elektrotehnike i računarstva. Nakon svečanog otvaranja i dodele nagrada, održane su prezentacije svih radova u holu fakulteta, kao i usmene prezentacije nagrađenih radova. Za učenike srednjih škola organizovan je niz radionica u laboratorijama Elektronskog fakulteta.

Studenti na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi napisali su 27 radova koji su nastali kao plod timskih projekata u okviru predmeta, diplomskih i master radova ili projekata namenski pripremanih za studentsku konferenciju. Ove godine nagrađen je rad Save Dinića pod nazivom „Projektovanje pasivne LED matrice korišćenjem Constant Current LED drajvera“. Ovaj projekat je nagrađen u kategoriji radova sa najboljom praktičnom realizacijom.

Konferencija IEEESTEC održava se u okviru proslave dana Elektronskog fakulteta, a u njenoj organizaciji aktivno učestvuju nastavnici i saradnici Katedre za mikroelektroniku. Predsednik konferencije je prof. dr Danijel Danković, potpredsednik je dr Miloš Marjanović, a u sve aspekte organizacije uključeni su prof. dr Emilija Živanović i asistenti Jana Vračar, Aleksandra Stojković, Neda Stanojević, Sandra Veljković, Nikola Mitrović i Milan Stojanović. Takođe, posebno treba istaći zalaganje studenata na modulu EKM koji su pomogli organizaciju celokupnog događaja.

      

     

Video klip sa 16. IEEESTEC konferencije pogledajte ovde.