Inovaciono takmičenje Elektronskog fakulteta (ITEF) u studiji slučaja održano je po prvi put ove godine na našem fakultetu. Četiri tima su tokom dva dana trajanja takmičenja (27. i 28. oktobra) razradili temu „Korišćenje dronova u policijskim operacijama na teritoriji Republike Srbije“. Predloge rešenja ocenjivao je žiri koga su činili predstavnici kompanije Schneider Electric Hub Novi Sad i Miloš Marjanović sa Katedre za mikroelektroniku. Prvo mesto osvojio je tim Sicefovci. Takmičenje je organizovao Studentski parlament Elektronskog fakulteta uz podršku Schneider Electric-a.