33. međunarodna konferencije o mikroelektronici (MIEL 2023) održana je u periodu od 16. do 18. oktobra 2023. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Organizatori ove značajne konferencije bili su Elektronski fakultet u Nišu i IEEE sekcija Srbija i Crna Gora, uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.

Pre početka same konferencije, organizovan je Minikolokvijum pod nazivom „Nanoelectronics and Nanodevices“. U sklopu događaja koji se odvio istog dana, sedam vrhunskih svetskih naučnika i priznatih predavača, članova IEEE Electron Devices Society – IEEE EDS Distinguished Lecturers, održali su inspirativna predavanja o najnovijim trendovima i postignućima u domenu nanoelektronike.

Na otvaranju MIEL konferencije, priliku da se obrate prisutnima imali su prof. dr Danijel Danković i doc. dr Vojkan Davidović, kao kopredsednici konferencije, prodekan za nauku prof. dr Nebojša Dončov u ime Elektronskog fakulteta u Nišu, prof. dr Hei Wong, sa Univerziteta u Hong Kongu i prof. dr Zoran Stamenković sa Univerziteta u Potsdamu kao dugogodišnji prijatelji i potpredsednici konferencije, kao i prof. dr Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu.

Ove godine je na MIEL konferenciji predstavljeno 70 radova, čiji autori dolaze iz 23 različite zemlje širom sveta. Od ovog broja, 38 radova je predstavljeno usmeno kroz 7 sesija, dok su 32 rada prikazana kroz dve poster sesije. U okviru poster sesija, različite kompanije su imale priliku da se predstave i prikažu čime se bave. Ove sesije obuhvatile su značajne aspekte mikro- i nano-elektronskih komponenata, kao i kola i sistema. Najistaknutiji radovi dobili su zaslužene nagrade i priznanja. Kako se MIEL konferencija organizuje uz veliku podršku najvećeg udruženja inženjera na svetu, IEEE, svi radovi će biti dostupni u IEEE Xplore bazi podataka. Pored usmenih i poster sesija, organizovano je i 5 predavanja po pozivu koja nisu obuhvaćena zbornikom radova.

Pored glavnog naučnog dela, konferencija je imala bogat prateći program poput prijema u Gradskoj kući, obilazak znamenitosti grada Niša, tradicionalna priprema belmuža, gala večera i slično…

MIEL 2023 konferencija je bila izuzetna prilika za razmenu znanja, iskustava i ideja među istraživačima, stručnjacima, akademskom zajednicom i privredom. Nadamo se da su ova okupljanja doprinela napretku u oblasti mikroelektronike i nanotehnologije, i da će nastaviti da inspirišu nove inovacije u budućnosti. Hvala svima koji su doprineli uspehu MIEL konferencije. Ohrabrujemo vas da nastavite da pratite i aktivno učestvujete u budućim događajima kako bismo zajedno širili zajednicu stručnjaka koja inspiriše i omogućava nove perspektive i inovacije u ovom polju inženjerstva.

Više detalja o MIEL konferenciji možete pronaći na https://miel.elfak.ni.ac.rs/