U ponedeljak 23. oktobra od 12 h u sali A1, u okviru predmeta Uvod u inženjerstvo, Milan Stojanović, Aleksandra Stojković i Miloš Marjanović, asistenti na Katedri za mikroelektroniku, održali su prezentaciju na kojoj je predstavljen modul Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM).

Nakon kratkog osvrta na deo predmeta koji se izučavaju tokom studiranja na modulu EKM, postupak od ideje do realizacije uređaja objašnjen je na primeru električnog kola H mosta. Objašnjeno je šta je tehnička dokumentacija, kako istražiti dostupnu literaturu, koje softvere studenti koriste za simulaciju električnih kola, i kako nakon provere električnog kola na protoploči projektovati štampanu ploču (PCB) i kućište u koje će biti smeštena. U nastavku je prikazana praktična realizacija ovog kola i kako je projekat razvijen na STM Nucleo razvojnom okruženju.

Na kraju prezentacije studentima se obratio nekadašnji student našeg modula, Željko Radojković, a trenutno zaposlen u kompaniji Bosch. Govorio je o prednostima rada u velikoj, inostranoj, inovativnoj firmi i koliko mu je znanje stečeno na modulu značilo prilikom zapošljavanja i dalji napredak u karijeri.