Svake godine IEEE Solid-State Circuits (SSC) društvo dodeljuje priznanja najboljim i najaktivnijim podužnicama i studentskim ograncima. U konkurenciji za dodelu priznanja nalaze se svi studentski ogranci u svetu. Nagradu za najbolji studentski ogranak u okviru SSC sekcije za 2022. godinu dobio je University of Nis EDS/SSCS Student Branch Chapter koji aktivnosti sprovodi pod okriljem Electron Devices/ Solid-State Circuits podužnice. Nagrada 2022 IEEE SSCS Student Branch Chapter of the Year Award se dobija kao priznanje za kvalitet i brojnost realizovanih aktivnosti.

Studentski ogranak je u prethodnoj godini imao preko 50 aktivnosti, pod kojima se podrazumevaju radionice održane učenicima srednjih škola, organizacija Arduino kursa, organizovanje konferencija, učešće na skupovima i sajmovima namenjenim promociji nauke, sprovedene edukacije nastavnika i profesora srednjih škola, posete kompanijama i institutima, naučno popularna predavanja i mnoge druge.

Zasluge za ostvareni uspeh imaju svi članovi studentskog ogranka University of Nis EDS/SSCS Student Branch Chapter. Bord studentskog ogranka čine: Sandra Veljković, predsednik; doc. dr Vojkan Davidović, blagajnik; Nikola Mitrović, sekretar; prof. dr Danijel Danković, predsednik ED/SSC.