U ponedeljak, 03.07, u Istraživačkoj stanici Petnica je Sandra Veljković, asistent Katedre za mikroelektrniku, održala predavanje sa temom „Dozimetri zračenja – od modela do primene“. Ovogodišnji Zimski seminar u Petnici su pratile dve grupe polaznika, starija, koja je imala iskustva od prošle godine, i mlađa koju čine novi polaznici.


Pored stručnih i fundamentalnih predavanja, u programu imaju i popularna predavanja koja imaju za cilj da polaznici čuju više o nekoj temi i da saznaju kojim sve oblastima mogu da se bave kao inženjeri. Sa tim ciljem, održano je predavanje o dozimetrima zračenja. Predavanje je u prvom delu bilo posvećeno tome kako se projektuju MOS strukture korišćenjem softvera, zatim kako izgleda proces njihove proizvodnje, na koji način se realizuju eksperimenti zračenja i kako se ti rezultati analiziraju. Polaznici su bili jako zainteresovani jer su nakon predavanja imali puno pitanja vezanih za različite segmente predavanja. Takođe, čuli su o IEEE udruženju, IEEESTEC konferenciji i Arduino radionicama koje se organizuju na Elektronskom fakultetu u Nišu. Na kraju predavanja, polaznici su pokazali zainteresovanost da projekte koje budu realizovali u Stanici prezentuju na 16. IEEESTEC konferenciji.