Predavanje na Zimskom seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica

U ponedeljak, 03.07, u Istraživačkoj stanici Petnica je Sandra Veljković, asistent Katedre za mikroelektrniku, održala predavanje sa temom „Dozimetri zračenja – od modela do primene“. Ovogodišnji Zimski seminar u Petnici su pratile dve grupe polaznika, starija, koja je imala iskustva od prošle godine, i mlađa koju čine novi polaznici. Pored …