E-business technologies conference – BEST PAPER AWARD

Od 15. do 17. juna 2023. godine u organizaciji Katedre za elektronsko poslovanje, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, održana je treća E-business technologies conference (https://www.ebt.rs/). Autori sa Katedre za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, Nikola Mitrović, Milan Đorđević, Sandra Veljković i Danijel Danković, prezentovali su rad naslovom „IoT Enabled Software Platform for …