Predavanje na Zimskom seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica

U ponedeljak, 03.07, u Istraživačkoj stanici Petnica je Sandra Veljković, asistent Katedre za mikroelektrniku, održala predavanje sa temom „Dozimetri zračenja – od modela do primene“. Ovogodišnji Zimski seminar u Petnici su pratile dve grupe polaznika, starija, koja je imala iskustva od prošle godine, i mlađa koju čine novi polaznici. Pored …

E-business technologies conference – BEST PAPER AWARD

Od 15. do 17. juna 2023. godine u organizaciji Katedre za elektronsko poslovanje, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, održana je treća E-business technologies conference (https://www.ebt.rs/). Autori sa Katedre za mikroelektroniku Elektronskog fakulteta, Univerziteta u Nišu, Nikola Mitrović, Milan Đorđević, Sandra Veljković i Danijel Danković, prezentovali su rad naslovom „IoT Enabled Software Platform for …