Završen je još jedan ciklus Arduino radionica. Tokom aprila i maja, organizovano je četrnaest termina u trajanju od dva sata u višenamenskoj lameli Elektronskog fakulteta u Nišu. Radionice su bile izuzetno uspešne i pružile su studentima priliku da steknu praktična znanja. Kroz teorijske i praktične vežbe, polaznici su savladali osnove rada sa elektronskim komponentama i senzorima, kao i osnove programiranja u Arduino okruženju.


Kurs je pohađalo 36 studenata prve godine. Za vreme trajanja radionica, polaznici su imali priliku da detaljno uče i praktično rade sa različitim komponentama. Jedan od najinteresantnijih termina radionica bilo je upravljanje servo motorima. Studenti su učili kako se podešavaju uglovi rotacije motora. Ova veština je posebno korisna u razvoju različitih robotskih sistema i automatizaciji. Pored toga, polaznici su bili u mogućnosti da se upoznaju sa radom displeja. LCD displeji su vrlo korisni za prikazivanje informacija u mnogim projektima, a studenti su naučili kako da prikažu tekst i specijalne karaktere na ovim displejima. U sklopu radionica, studenti su takođe imali priliku da se upoznaju sa ultrazvučnim senzorima. Ovi senzori su korisni za merenje udaljenosti i detekciju prepreka. Studenti su se upoznali sa principom rada senzora i naučili kako da interpretiraju merene vrednosti. Dodatna pažnja je bila posvećena i tasterima, LED i RGB diodama, piezo zujalicama…


Na kraju Arduino radionica, polaznici su bili izuzetno zadovoljni svojim postignućima i napretkom koji su ostvarili. Napredak studenata praćen je testovima koje su odradili tokom i na završetku kursa. Odrađene su i tri ankete na početku, sredini i na kraju kursa, preko kojih je takođe praćen njihov napredak, a od značaja su i njihovi pozitivni komentari o samom kursu koji će nam biti dodatna motivacija u narednim godinama. Sertifikati koje su dobili predstavljaju priznanje za njihov trud i angažovanje tokom kursa. Osim toga, stekli su i nove veštine koje će im biti od koristi u budućim projektima i karijeri.

Organizacioni tim je bio bitan faktor uspeha ovih radionica. Profesorka Emilija Živanović je svojim stručnim znanjem i iskustvom vodila tim i pružala podršku studentima tokom celog kursa. Miloš Marjanović i Nikola Mitrović su se istakli kao izuzetni predavači, sa bogatim praktičnim iskustvom u radu sa Arduino razvojnim okruženjem. U realizaciji radionica su takođe učestvovale i Aleksandra Stojković, Neda Stanojević, Sandra Veljković i student Dunja Đorđević, čije angažovanje je doprinelo uspehu ovog projekta. Svi članovi tima su uložili veliki trud i energiju kako bi omogućili kvalitetno i interaktivno iskustvo za polaznike.

Uzimajući u obzir uspeh i ovog ciklusa Arduino radionica, planira se nastavak organizacija sličnih događaja i u budućnosti, koje za cilj imaju da neguju timski rad, podstaknu kreativnost, istraživački duh i razvoj veština.