I ove godine Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu organizovao je Zimsku školu za svu decu iz Leskovca i okoline. Od 10. do 20. januara 2023. organizovane su radionice iz više naučnih oblasti, i to: fizike, likovne umetnosti, engleskog jezika, ekologije, matematike, elektrotehnike i programiranja, geografije,…

Sa ciljem promocije Elektronskog fakulteta i održavanja kontinuiteta u uspešnoj saradnji sa Naučnim klubom Leskovac, predstavnici fakulteta prof. dr Danijel Danković, prof. dr Emilija Živanović i asistent Miloš Marjanović učestvovali su na ovoj manifestaciji. U četvrtak 19. januara 2023. održali su dve radionice pod nazivom „Zanimljiva elektronika“. Radionice je pohađalo 40 učenika različitih uzrasta osnovnih i srednjih škola iz Leskovca. Na radionicama su se teorijski i praktično obradila jednostavna elektronska kola uz upotrebu osnovnih elektronskih komponenata. Učesnici radionica su realizovanjem jednostavnih elektronskih kola došli do različitih zaključaka i naučili da struja koliko je korisna sa druge strane može biti i opasna.

Gost radionica bio je nastavnik fizike Predrag Stojanović, koji je izrazio želju da prestavnici Elektronskog fakulteta u predstojećem periodu posete OŠ „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca i pored radionica koje bi održali pruže svoju stručnu pomoć i savete za korišćenje nove merne opreme koju je ova škola dobila.

Autori i realizatori radionica su dokazali da nauka može da bude zanimljiva i zabavna. Za učenike srednjih škola Naučni klub će u narednom periodu organizovati specijalizovane radionice o primeni Arduina u nastavi.