Povodom Dana Elektronskog fakulteta na svečanoj akademiji, dana 25. 11. 2022. dodeljena su specijalna priznanja najboljim studentima u školskoj 2021/22. U kategoriji najbolje izrađen master rad iz oblasti elektronike, povelju „Branko Raković“ dobio je Aleksandar Vučković koji je prethodno diplomirao na modulu Elektronske komponente i mikrosistemi. Master rad pod naslovom „Projektovanje pametnog sistema za pešačke prelaze“ na studijskom programu Elektronika i mikrosistemi odbranio je 17. 10. 2022. sa najvišom ocenom, pod mentorstvom prof. dr Danijela Dankovića.

Ovaj rad se odnosi na realizaciju jednog bezbednosnog sistema koji je projektovan tako da bude pouzdan i obezbedi siguran prelaz pešaka preko kolovoza. Osnovni zadatak bio je da se što pre upozori vozač da se na pešačkom prelazu očekuju pešaci i da treba što pre da prilagodi brzinu kretanja svog vozila i da se na taj način zaštiti pešak. Ovo je posebno važno u situacijama kada se ne očekuje kretanje pešaka, a to je najčešće noću kada se vozila kreću brže, pa se mora povećati opreznost vozača da nailazi na pešački prelaz. Ceo sistem realizovan je primenom senzora koji detektuju pešake koji nailaze na pešački prelaz, sadrži i kontrolnu elektroniku koja to obrađuje i neki od tipova saobraćajnog znaka koji treba tekstom ili svetlosnim signalom da upozori vozača da se očekuje pešak na prelazu. Kompletan uređaj je projektovan korišćenjem softverskog paketa KiCad EDA, kao i softvera za projektovanje Altium Designer-a.