Ovaj projekat proizašao je iz predmeta Projektovanje štampanih ploča na Elektronskom fakultetu u Nišu. U okviru predmeta pređen je čitav put od ideje do realizacije projekta. Nakon ideje, osmišljeno je i testirano odgovarajuće električno kolo. Korišćenjem softverskih alata projektovana je štampana ploča, koja je potom i proizvedena. Na ploči su nalemljene predviđene komponente, a nakon toga je projektovana i odgovarajuća kutija. Testiranjem proizvoda kao celine, zaokružen je čitav proces koji se primenjuje prilikom razvoja uređaja.