Ovaj projekat prikazuje realizaciju GPS lokatora korišćenjem mikrokontrolera sa ARM arhitekturom STM32F103 i GPS modula NEO-6M. GPS koordinate prikazuju se na OLED displeju. Za ovaj projekat prvo je realizovano električno kolo. Potom, napisan je odgovarajući kod za mikrokontroler. Nakon toga, isprojektovana je i proizvedena odgovarajuća štampana ploča na koju su nalemljene komponente. Daljim ispitivanjima navedenog projekta objavljen je naučni rad na međunarodnoj naučnoj konferenciji.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći u radu:
N. Mitrović, S. Veljković, Z. Prijić, D. Danković, “Comparison of the performance of the different GPS receivers in practical applications” https://edas.info/dl/zinc2022/program.html