Ovaj projekat prikazuje razvoj Gajger-Milerovog brojača. Sam brojač prati Android aplikacija, pa uređaj može biti korišćen kao dozimetar. Zvučnom notifikacijom uređaj obaveštava korisnika kada je u okolini detektovano veće zračenje od normalnog. Za uređaj je projektovano odgovarajuće kolo. Kolo je sklopljeno na štampanoj ploči i korišćenjem 3D štampača je odštampana odgovarajuća kutija.