Priđi bliže IEEESTEC konferenciji

EEESTEC Konferencija studentskih projekata organizuje asocijacija studenata elektrotehnike Evrope (EESTEC) LC Niš, IEEE studentski ogranak Niš, i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, a podržana je i od IEEE Electron Devices (EDS)/Solid-State Circuits (SSC), IEEE Microwave Theory and Techniques (MTT), kao i od IEEE sekcije Srbije i Crne Gore. Konferencija predstavlja …

Projektovanje sistema sa TFT i OLED displejima

Prilikom projektovanja velikog broja uređaja nezaobilazne elektronske komponente predstavljaju displeji. Displeji najčešće prikazuju poruke koje obaveštavaju korisnike o trenutnim stanjima i aktivnostima uređaja. Pored toga, displeji, pogotovo oni koji mogu da prikazuju više boja često mogu biti deo promotivnih i ukrasnih uređaja. U ovom projektu je prikazano povezivanje modernih OLED …

GPS lokator baziran na ARM okruženju

Ovaj projekat prikazuje realizaciju GPS lokatora korišćenjem mikrokontrolera sa ARM arhitekturom STM32F103 i GPS modula NEO-6M. GPS koordinate prikazuju se na OLED displeju. Za ovaj projekat prvo je realizovano električno kolo. Potom, napisan je odgovarajući kod za mikrokontroler. Nakon toga, isprojektovana je i proizvedena odgovarajuća štampana ploča na koju su …

Termometar sa temperaturnom sondom

Ovaj projekat proizašao je iz predmeta Projektovanje štampanih ploča na Elektronskom fakultetu u Nišu. U okviru predmeta pređen je čitav put od ideje do realizacije projekta. Nakon ideje, osmišljeno je i testirano odgovarajuće električno kolo. Korišćenjem softverskih alata projektovana je štampana ploča, koja je potom i proizvedena. Na ploči su …

Gajger-Milerov brojač

Ovaj projekat prikazuje razvoj Gajger-Milerovog brojača. Sam brojač prati Android aplikacija, pa uređaj može biti korišćen kao dozimetar. Zvučnom notifikacijom uređaj obaveštava korisnika kada je u okolini detektovano veće zračenje od normalnog. Za uređaj je projektovano odgovarajuće kolo. Kolo je sklopljeno na štampanoj ploči i korišćenjem 3D štampača je odštampana …