Online MIEL Konferencija

Poštovane koleginice i kolege, Obaveštavamo vas da će se 32. Međunarodna konferencija o mikroelektronici (32nd International Conference on Microelectronics) – MIEL 2021 održati u periodu 12.09-14.09.2021. godine u online formatu. Organizatori MIEL konferencije su Elektronski fakultetu u Nišu i IEEE Sekcija Srbija i Crna Gora, a saorganizator Srpska akademija nauka …