Članovi Katedre za mikroelektroniku (Danijel Danković, Miloš Marjanović, Emilija Živanović, Nikola Mitrović, Aneta Prijić, Zoran Prijić, Sandra Veljković) dobili su projekat “STEM visits IEEESTEC conference” u okviru IEEE Pre-University STEM programa. Projekat će biti realizovan na početku školske 2021/22. godine sa učenicima tri srednje škole iz Niša.

Učenici će kroz dva jednonedeljna kursa i dve jednodnevne radionice realizovati projekte praktične elektronike, primenom STEM koncepta (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Cilj projekta je da se učenici motivišu da pripreme radove za IEEESTEC konferenciju studentskih projekata. Sredstvima projekta biće nabavljena značajna oprema – razvojna okruženja, elektronske komponente i merna oprema, koja će biti na raspolaganju i za buduće studentske projekte.