Obaveštenje za studente koji će polagali predmet Elektronske komponente tokom školske 2019/2020. godine:

U skladu sa predlogom mera i preporuka za nastavu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 07.05.2020. godine i zaključkom Senata Univerziteta u Nišu od 18.05.2020. godine, sledeći delovi gradiva prebacuju se u kategoriju „informativno“:

  • varistor,
  • fotootpornik,
  • varikap dioda,
  • fotodioda,
  • MOS tranzistor kao pojačavač.

U skladu sa odlukom dekana Elektronskog fakulteta u Nišu od 05.06.2020. godine, pisani deo ispita moguće je polagati na dva načina:

  1. U celini, u jednom ispitnom roku;
  2. U dva dela, kroz dva ispitna roka: prvi deo obuhvata otpornike, kondenzatore, kalemove i transformatore; drugi deo obuhvata poluprovodnike, diode, bipolarni i MOS tranzistor.

Usmeni deo ispita studenti će polagati nakon položenog pisanog dela (studenti koji budu polagali pisani ispit iz dva dela, polagaće usmeni nakon što budu položili oba pisana dela). O načinu organizacije i sprovođenja, kao i o terminima usmenog dela ispita studenti će biti blagovremeno obavešteni.

Predmetni nastavnici