Dragi studenti,

Nastavni plan za 07.05.2020. obuhvata skup slajdova 168-196 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 12. prema Syllabus-u: Osnovne primene bipolarnog tranzistora).

Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

Dve osnovne primene bipolarnog tranzistora su: PREKIDAČ i POJAČAVAČ.
Da bi radio kao prekidač, bipolarni tranzistor se polariše tako da, kada provodi, bude u oblasti zasićenja !!!
Da bi radio kao pojačavač, bipolarni tranzistor se polariše tako da bude u aktivnoj oblasti !!!
Uslov da tranzistor bude u zasićenju (izraz (10) na slajdu 174) – važno za rešavanje zadataka!
Tranzistor pojačava male signale – definicija na slajdu 176.
Primena koncepta radne prave i radne tačke (slajdovi 177-185) – važno za rešavanje zadataka!
Princip rada i primena optokaplera (slajdovi 192,195,196).
!!!Optokapler omogućava galvansku izolaciju između ulaznog i izlaznog kola!!! (kod pasivnih komponenata galvansku izolaciju omogućava transformator)

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi bipolarnog tranzistora” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić