Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 07.05.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 07.05.2020. obuhvata skup slajdova 168-196 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 12. prema Syllabus-u: Osnovne primene bipolarnog tranzistora). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Dve osnovne primene bipolarnog tranzistora su: PREKIDAČ i POJAČAVAČ. Da bi radio kao prekidač, bipolarni tranzistor se polariše tako da, kada provodi, bude u …