Dragi studenti,

Nastavni plan za 30.04.2020. obuhvata skup slajdova 126-167 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 11. prema Syllabus-u: Bipolarni tranzistor).

Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Princip rada (slajdovi 130-139).
  • Upotrebljena notacija je sledeća: VBE je napon između baze i emitora VBE=VB-VE (drugi indeks se odnosi na referentnu elektrodu). Slično, VBC=VB-VC, VCE=VC-VE.
  • Šupljine kao nosioci naelektrisanja postoje samo u poluprovodniku. Na metalnim kontaktima nestaju, tako što se rekombinuju sa elektronima (isto važi i za diode).
  • !!!Definicija strujnog pojačanja (slajd 135)!!!
  • Oblasti rada, posebno zasićenje i aktivna oblast. U oblasti zasićenja su oba p-n spoja direktno polarisana. U zasićenju nema pojačavačkog efekta! U aktivnoj oblasti je direktno polarisan p-n spoj baza-emitor, a inverzno polarisan p-n spoj baza-kolektor.
  • Koncept radne prave i radne tačke (slajdovi 162-166).
  • Napomena: Kaže se POJAČAVAČ, a ne POJAČIVAČ (zato što pojačava, a ne pojačiva)!!!

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi bipolarnog tranzistora” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić