Dragi studenti,

Nastavni plan za 23.04.2020. obuhvata skup slajdova 94-124 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 10. prema Syllabus-u: Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Zaštita elektronskog prekidača od indukovanog napona suprotnog polariteta korišćenjem prekidačke diode (slajd 96).
  • Zener dioda radi u oblasti inverzne polarizacije i proboja. !!!Zener dioda služi kao regulator napona!!! Kada uđe u oblast Zenerovog proboja, napon na njoj je približno konstantan i iznosi Vz (slajd 100).
  • Šotkijeva dioda predstavlja spoj metala i poluprovodnika. Zbog toga je njen napon provođenja pri direktnoj polarizaciji 0,3-0,4V, a ne 0,7V kao kod pn spoja.
  • Varikap dioda radi u oblasti inverzne polarizacije, ali ne u oblasti proboja. Služi kao kondenzator promenljive kapacitivnosti. Promenom napona inverzne polarizacije menja se širina osiromašene oblasti, pa samim tim i kapacitivnost.
  • Pogledati tabelu na slajdu 114 i sliku na slajdu 117. Vrednosti iz tabele nema potrebe učiti, dovoljno je uočiti da su znatno veće od 0,7V. U kolo LE diode obavezno se stavlja otpornik! (slajd 116)
  • Fotodioda može da radi u dva režima: fotonaponskom i fotoprovodnom. U fotonaponskom režimu se ponaša kao izvor. U fotoprovodnom režimu se može koristiti kao, na primer, senzor osvetljenosti. Za rad u fotoprovodnom režimu potrebna joj se spoljašnja polarizacija!!!

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi dioda” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić