Elektronske komponente (Grupe A i B) nastavni plan za 23.04.2020.

Dragi studenti, Nastavni plan za 23.04.2020. obuhvata skup slajdova 94-124 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Tema 10. prema Syllabus-u: Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće: Zaštita elektronskog prekidača od indukovanog napona suprotnog polariteta korišćenjem prekidačke diode (slajd 96). Zener dioda radi u oblasti inverzne polarizacije i proboja. !!!Zener dioda služi kao regulator …