Dragi studenti,

Nastavni plan za 16.04.2020. obuhvata skup slajdova 55-93 iz dokumenta “EK_Predavanja_02.pdf” (Teme 9 i 10. prema Syllabus-u: pn-spoj i Diode). Posebnu pažnju obratiti na sledeće:

  • Direktna i inverzna polarizacija diode.
  • Struja kroz diodu (slajd 64)!!!
  • Napon vođenja silicijumske diode 0,7V (slajd 66)
  • Dioda je usmeračka komponenta: provodi struju pri direktnoj polarizaciji, kada je napon na njoj veći od napona vođenja (0,7V za silicijumsku diodu); ne provodi struju kada je inverzno polarisana.
  • Pojam i definicija radne tačke (slajdovi 79-81).
  • !!!Punotalasno ispravljanje (Grecov spoj)!!! (slajdovi 84-93)

Za konsulatacije smo dostupni putem elektronske pošte (dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs, zoran.prijic@elfak.ni.ac.rs). Molimo Vas da temu poruke (subject) ne ostavljate praznu – napišite, na primer, “Pitanje u vezi dioda” i slično. Takođe Vas molimo da u potpisu poruke navedete svoje ime i prezime.

Pitanja možete postaviti bilo kome od profesora, nezavisno od grupe.

prof. dr Dragan Mančić

prof. dr Zoran Prijić